DMCR INFOGRAPHIC

ปลาในกองปะการังเทียม

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 1,434
ปลาในกองปะการังเทียม

สามารถจำแนกกลุ่มปลาเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์แหล่งอาศัยในกองปะการังเทียม คือ 
1. ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ติดกับโครงสร้างปะการังเทียม เช่น ตามโพรงหรือรอยแตก 
2. ปลาที่ชอบว่ายน้ำรอบๆ โครงสร้างปะการังเทียม และใช้ปะการังเทียมเป็นที่หลบภัย 
3. ปลาที่ชอบว่ายน้ำผ่านโครงสร้างปะการังเทียม หรืออาศัยใกล้กับปะการังเทียม 
4. ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเล บางเวลาเคลื่อนที่เข้าใกล้ฐานของปะการังเทียม
5. ปลาที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณกลางน้ำและผิวน้ำ มักอาศัยรวมกันเป็นฝูง

ดาวน์โหลด

ปลาในกองปะการังเทียม...jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36