DMCR INFOGRAPHIC

ตามรอยพ่อ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 1,851
ตามรอยพ่อ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน  พ.ศ. 2533

ดาวน์โหลด

ตามรอยพ่อ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41