DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช.หารือคณะกรรมการสวัสดิการกรม

  • 21 มิ.ย. 2561
  • 330
รองอธิบดี ทช.หารือคณะกรรมการสวัสดิการกรม

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสวัสดิการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และร่างระเบียบสวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการและผู้ปฏิบัติงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2561 ทั้งนี้มีคณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง