DMCR INFOGRAPHIC

ตามรอยพ่อ รักษาผืนป่า อย่ารังแกป่าเท่านั้นเอง

  • 24 มิ.ย. 2561
  • 1,049
ตามรอยพ่อ รักษาผืนป่า อย่ารังแกป่าเท่านั้นเอง

ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เราจะทำให้ประเทศไทยกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นได้ ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเอง

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537

ดาวน์โหลด

ตามรอยพ่อ รักษาผืนป่า อย่ารังแกป่าเท่านั้นเอง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32