DMCR INFOGRAPHIC

คลื่นประเภทต่างๆ

  • 24 มิ.ย. 2561
  • 12,000
คลื่นประเภทต่างๆ

คลื่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการกำหนดวิถีการทำมาหากินของชาวอูรักลาโวจ และชาวประมงทั่วไป การทำความเข้าใจถึงลักษณะของคลื่น จะช่วยให้รู้ขอบเขตพื้นที่ทำมาหากิน และมีความปลอดภัยทุกครั้งที่ออกทะเล คลื่นมีหลายประเภท เช่น คลื่นลม คลื่นโหลนหรือเดิ่ง คลื่นงัน และคลื่นหัวลิง

 

ดาวน์โหลด

คลื่นประเภทต่างๆ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44