DMCR INFOGRAPHIC

เมตตาและไมตรีที่จริงใจ จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสำเร็จก้าวหน้า

  • 24 มิ.ย. 2561
  • 1,883
เมตตาและไมตรีที่จริงใจ จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสำเร็จก้าวหน้า

หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กรกฎาคม 2530 

ดาวน์โหลด

เมตตาและไมตรีที่จริงใจ จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสำเร็จก้าวหน้า.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32