DMCR INFOGRAPHIC

ขอให้ชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำใจไมตรี ให้อภัย...

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 3,722
ขอให้ชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำใจไมตรี ให้อภัย...

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ

พระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

ดาวน์โหลด

ขอให้ชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำใจไมตรี ให้อภัย....jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41