DMCR INFOGRAPHIC

การทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ นั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการจำเป็นจะต้องไม่ประมาท

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 666
การทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ นั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการจำเป็นจะต้องไม่ประมาท

การทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ นั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการจำเป็นจะต้องไม่ประมาทความรู้ความสามารถของผู้อื่น ทั้งนักวิชาการด้วยกัน ทั้งผู้มีความชำนาญทางการปฏิบัติ

พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2518

ดาวน์โหลด

การทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ นั้น บัณฑิตหรือนักวิชาการจำเป็นจะต้องไม่ประมาท.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28