DMCR INFOGRAPHIC

รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 4,832
รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560

รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 สามารถทวงคืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล กลับมาเป็นสมบัติของชาติได้มากถึง 10,104.37 ไร่ (223 คดี)

ดาวน์โหลด

รายงานผลการจับกุมคดีบุกรุกผืนป่าชายเลน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 92