DMCR NEWS

ก้นบุหรี่คือขยะมีพิษ

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,388
ก้นบุหรี่คือขยะมีพิษ

ก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น หรือ 2 ใน 3 ของจำนวนบุหรี่ต่อปี ไม่ได้ถูกทิ้งลงถังขยะหรือที่เขี่ยบุหรี่ แต่ถูกทิ้งปะปนไปกับธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ต่างๆ และทรัพยากรน้ำ

กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ ขอชูธงเรื่องการรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด เนื่องจากก้นบุหรี่เป็นขยะทะเลที่พบมากที่สุดที่ชายหาด และก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อนลงสู่ทะเล จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดให้ระมัดระวัง และไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่นอกบริเวณที่จัดไว้ให้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจต้องรับโทษรุนแรง คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลด

ก้นบุหรี่คือขยะมีพิษ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง