DMCR INFOGRAPHIC

5 อันดับ ชายหาดของไทย

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,823
5 อันดับ ชายหาดของไทย

5 อันดับชายหาดของไทย ที่พบก้นบุหรี่มากที่สุดในพื้นที่ 1 ตร.ม. (ข้อมูลจากการสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตามชายหาดต่างๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2560)
1. หาดบานชื่น จ.ตลาด 13.3 มวน/ตร.ม.
2. หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง 7.6 มวน/ตร.ม.
3. หาดดงตาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  3.7 มวน/ตร.ม.
4. หาดชลาทัศน์ จ. สงขลา  3.56  มวน/ตร.ม. 
5. หาดแหลมแม่พิมพ์  จ.ระยอง 2.3  มวน/ตร.ม. 

กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ ขอชูธงเรื่องการรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด เนื่องจากก้นบุหรี่เป็นขยะทะเลที่พบมากที่สุดที่ชายหาด และก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อนลงสู่ทะเล จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดให้ระมัดระวัง และไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่นอกบริเวณที่จัดไว้ให้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจต้องรับโทษรุนแรง คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลด

5 อันดับ ชายหาดของไทย.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37