DMCR INFOGRAPHIC

วาฬบรูด้า

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 2,241
วาฬบรูด้า

วาฬบรูด้า Balaenoptera edeni, (Anderson, 1879)
รูปร่าง: ลำตัวเพรียวยาว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่อง
พฤติกรรม: ส่วนใหญ่หากินตัวเดียว แต่อาจพบได้ 10-20 ตัวในแหล่งอาหาร

ดาวน์โหลด

วาฬบรูด้า.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62