DMCR INFOGRAPHIC

4 ขั้นตอนคุมเข้ม หาดปลอดบุหรี่

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 1,799
4 ขั้นตอนคุมเข้ม หาดปลอดบุหรี่

1. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานร่วมกับเครือข่าย ชุมชน ผู้ประกอบการ
2. เฝ้าระวัง ปราบปราม ไม่ให้เกิดการกระทำผิด
3. ถ้าพบเห็นความพยายามที่จะกระทำผิด เจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือน หรือยับยั้งไม่ให้กระทำผิดได้สำเร็จ
4. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก ตักเตือน และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

ดาวน์โหลด

4 ขั้นตอนคุมเข้ม หาดปลอดบุหรี่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37