DMCR NEWS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาธิตและถ่ายทอดความรู้งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

  • 4 ก.ค. 2561
  • 444

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง