DMCR NEWS

อธิบดี ทช.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก

  • 6 ก.ค. 2561
  • 739
อธิบดี ทช.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก

วันที่ 6 ก.ค.2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในท้องที่จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในวันนี้อธิบดี ทช. ได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ระนอง) เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก จากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 รวมถึงคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ได้ให้การต้อนรับ จากนั้น อธิบดี ทช. ได้เยี่ยมชมพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระนอง พร้อมกับให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดป่าในเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.ค.61 นี้ รวมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินการโครงการป่าในเมืองจังหวัดระนองอีกด้วย

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง