DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ (งานเก็บข้อมูลปริมาณการสะสมของตะกอน) รอบที่ 3 ท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 10 ก.ค. 2561
  • 54

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่สาธิต รอบที่ 3 จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง