DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ (งานเก็บข้อมูลปริมาณการสะสมของตะกอน) รอบที่ 3 ท้องที่จังหวัดชุมพร (โดยวิธีเฉพาะเจะาจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 11 ก.ค. 2561
  • 171

ดาวน์โหลด

จ้างเหมางานตะกอน รอบที่ 3 ท้องที่จังหวัดชุมพร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง