DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถยนต์ราชการ ทะเบียน 4 กค 6193 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 11 ก.ค. 2561
  • 189

ดาวน์โหลด

ซ่อมรถยต์ 4 กค 6193.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง