DMCR NEWS

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

  • 18 ก.ค. 2561
  • 395

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-391126 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศศุนย์วิจัยฯประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
เอกสารประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง