DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

  • 19 ก.ค. 2561
  • 356

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำอุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วนเก็บ เพื่อใฃ้ประชาสัมพันธ์ ฃี้แจง สร้างความเข้าใจ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด สบทช.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง