DMCR NEWS

เทคโนโลยีใต้น้ำยืดอายุปะการัง

  • 3 ส.ค. 2561
  • 1,139
เทคโนโลยีใต้น้ำยืดอายุปะการัง

นักชีววิทยาทางทะเลเผย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใต้น้ำ พบว่าแนวปะการังในอินโดนีเซียมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจโดยใช้ ซี สกูตเตอร์, กล้องถ่ายภาพอัจฉริยะ อาจสามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้แนวปะการังทั่วโลกสูญพันธุ์ภายในปี 2050 อย่างที่คาดการณ์ไว้

สภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลก นักชีววิทยาทางทะเลจึงพยายามหาแนวทางในการฟื้นฟูและรักษาแนวปะการังทั่วโลกให้มีอายุยืนยาวที่สุด และในการสำรวจแนวปะการังแถวหมู่เกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซีย พบว่าสภาพแนวปะการังในการสำรวจครั้งล่าสุดครั้งนี้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์กว่าในการสำรวจครั้งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2014 มาก ทำให้เริ่มมีความหวังว่าแนวปะการังทั่วโลกจะยังไม่สูญพันธุ์ภายในปี 2050 ตามที่คาดไว้

การสำรวจครั้งนี้ ใช้ ซี สกูตเตอร์ ขนาดใหญ่กว่าปกติ ติดตั้งกล้องที่สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ 360 องศา และถ่ายภาพได้ทุกๆ 3 วินาที ได้ภาพใต้น้ำเป็นหมื่นภาพ ครอบคลุมพื้นที่แนวประการังได้ถึง 2 กิโลเมตร ขณะที่การสำรวจยุคก่อนหน้านี้ทำได้เพียงประมาณ 50-100 เมตรเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพใต้น้ำ จะถูกนำไปประมูลผลโดยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ปะการังทั่วโลก ให้เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวช้าลง

ทุกฝ่ายมีความหวังร่วมกันว่า หากลดปริมาณการทำประมงที่มากเกินไป, หาแนวทางดำน้ำท่องเที่ยวแบบไม่กระทบกระเทือนแนวปะการัง, ลดปริมาณมลพิษที่ไหลลงทะเล ผสมผสานกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแนวปะการังทั่วโลก เราอาจสามารถอนุรักษ์แนวปะการังให้มีชีวิตยืนยาวสร้างความสวยงามให้กับท้องทะเลยันชั่วลูกชั่วหลาน

ที่มา : Ch7

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง