DMCR INFOGRAPHIC

ต้นเหตุที่มาของน้ำทะเลอ่าวไทยเน่า เป็นเพราะใคร

  • 27 ส.ค. 2561
  • 1,526
ต้นเหตุที่มาของน้ำทะเลอ่าวไทยเน่า เป็นเพราะใคร

กรม ทช. สรุปที่มาของสภาพปัญหาคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะใคร เป็นเพราะอะไร เพราะเราหรือไม่ เราเป็นต้นเหตุใช่หรือเปล่า เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และมาช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อมลพิษให้ทะเลของเราอีกต่อไป

ดาวน์โหลด

ต้นเหตุที่มาของน้ำทะเลอ่าวไทยเน่า เป็นเพราะใคร.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42