DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

  • 30 ส.ค. 2561
  • 429

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-1334 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา ซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
เอกสารประกวดราคา ซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
TOR ซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
ราคากลาง ซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง