DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) (ประกาศวิจารณ์)

  • 5 ก.ย. 2561
  • 544

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  6 - 10 กันยายน 2561  

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่ 

โทรศัพท์  0 2141 1319

โทรสาร   0 2143 9255

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ร่างเอกสารประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
price drone.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
TOR drone.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 102

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง