DMCR NEWS

ทช. ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดประชุมประชาคม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 7 ก.ย. 2561
  • 564
ทช. ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดประชุมประชาคม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดประชุมประชาคม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร บรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในโอกาสนี้นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวถึงสถานการณ์ทะเลพื้นที่เกาะสีชังและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เกาะสีชัง เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดพื้นที่และการกำหนดมาตรการดำเนินงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 จำนวนกว่า 300 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สำหรับการประกาศมาตรา 17 แห่งพระราชบัญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหน้าที่หลักในการดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการประกาศมาตราดังกล่าวไปแล้วในบริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย จ.พังงา และจ.ภูเก็ต รวมถึงโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ทั้ง 24 ชายหาด และล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทัพภาคที่ 4 รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ซึ่งหากผู้ใดที่กระทำการฝ่าฝีนก็จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ในวันนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อประชุมประชาคม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ กับหน่วยงานราชการ ที่จะประกาศใช้มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 บริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดใช้ถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบนเกาะสีชัง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างร้ายแรงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ กระทรวง ทส. ได้เร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดสดเทศบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา รวมไปจนถึงอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ สวนสัตว์ทั้ง 8 แห่ง และพื้นที่ชายชาดทั้ง 24 จังหวัดอีกด้วย

  

ที่มา ไบรท์ทีวี 20

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง