DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศวิจารณ์)

  • 13 ก.ย. 2561
  • 460

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  13 - 18 กันยายน 2561

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่  

โทรศัพท์  0 38020070

 

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
TOR บำรุงแปลง 1,100ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
TOR บำรุงแปลง 1,475 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR บำรุงแปลง 68 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR บำรุงแปลง 373 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38
TOR บำรุงแปลง 467 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
TOR บำรุงแปลง 639 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
TOR บำรุงแปลง 748 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
TOR บำรุงแปลง 813 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
TOR บำรุงแปลง 875 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
ราคากลางบำรุงแปลง 1,100 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ราคากลางบำรุงแปลง 1,475 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางบำรุงแปลง 68 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางบำรุงแปลง 373 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางบำรุงแปลง 467 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
ราคากลางบำรุงแปลง 639 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางบำรุงแปลง 748 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางบำรุงแปลง 813 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ราคากลางบำรุงแปลง 875 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง