DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ (เรือ 219 และเรือ 801) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) (เชิญชวน)

  • 14 ก.ย. 2561
  • 391

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034 – 871253 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเรือ 219 และ801.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมเรือ 219 และ801.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
TOR เรือ219.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
TOR เรือ801.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 53
ตารางราคากลาง เรือ 219.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
ตาราราคากลาง เรือ 801.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง