DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)(เชิญชวน)

  • 19 ก.ย. 2561
  • 386

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-020-070 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
TOR บำรุงแปลง 1,100ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
TOR บำรุงแปลง 1,475 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
TOR บำรุงแปลง 68 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
TOR บำรุงแปลง 373 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR บำรุงแปลง 467 ไร่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
TOR บำรุงแปลง 639 ไร่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
TOR บำรุงแปลง 748 ไร่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
TOR บำรุงแปลง 813 ไร่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
TOR บำรุงแปลง 875 ไร่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
ราคากลาง เนื้อที่ 1,100 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง เนื้อที่ 1,475 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง เนื้อที่ 68 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง เนื้อที่ 373 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง เนื้อที่ 467 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ราคากลาง เนื้อที่ 639 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ราคากลาง เนื้อที่ 813 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง เนื้อที่ 875 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง เนื้อที่ี 748 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง