DMCR NEWS

ทช. ได้รับคัดเลือกจากระทรวงการคลังให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

  • 8 ก.ย. 2557
  • 1,128
ทช. ได้รับคัดเลือกจากระทรวงการคลังให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับคัดเลือกจากระทรวงการคลังให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 โดยมี นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนจากกรมฯ เข้ารับมอบรางวัลจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้กรมฯ ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวน 4 รางวัลได้แก่  1. รางวัลการพัฒนาดีเด่นเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 2. รางวัลการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีเด่น เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัภูเก็ต 3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่นเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต  4. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทชมเชยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

    

      

  

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง