DMCR NEWS

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’Program (YLP) ณ กรุงโตเกียว

  • 5 ต.ค. 2561
  • 411

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง