DMCR NEWS

ทช.ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 7 ต.ค. 2561
  • 601
ทช.ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 6/2561 และการประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง