DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยประสานและปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 9 ต.ค. 2561
  • 320

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยประสานฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง