DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 9 ต.ค. 2561
  • 304

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง