DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

  • 9 ต.ค. 2561
  • 185
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง