DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั้วสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4(เพชรบุรี))(รับฟังวิจารณ์)

  • 10 ต.ค. 2561
  • 95

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2561

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 3247 0459 

 

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ร่างประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ราคากลางก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
แบบแปลนบ้านพัก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
แบบแปลนรั้ว.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ตารางแบบประมาณราคาบ้านพัก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
ตารางแบบประมาณราคารั้ว.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง