DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 6 ลำ (เรือ 104, เรือ 108,เรือ 211,เรือ216,เรือ224 และเรือ 802) และซ่อมปรับปรุงเรือ น.เจริญสมุทร จำนวน 1 ลำ (เรือ 806) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)(รับฟังวิจารณ์)

  • 10 ต.ค. 2561
  • 226
ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 6 ลำ (เรือ 104, เรือ 108,เรือ 211,เรือ216,เรือ224 และเรือ 802) และซ่อมปรับปรุงเรือ น.เจริญสมุทร จำนวน 1 ลำ (เรือ 806) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)(รับฟังวิจารณ์)

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 –  12 ตุลาคม 2561

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 7459 1626

 

 

ดาวน์โหลด

1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
6.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
7.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
8.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
9.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
10.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
11.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
12.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22
13.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
14.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง