DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 4 ลำ (เรือ 204, เรือ 214, เรือ 221 และเรือ 804) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (เชิญชวน)

  • 12 ต.ค. 2561
  • 424

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3802 0070 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
TOR เรือ 204.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
TOR เรือ 214.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
TOR เรือ 221.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR เรือ 804.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ราคากลางเรือ 204.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลางเรือ 214.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางเรือ 221.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางเรือ 804.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง