DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

  • 16 ต.ค. 2561
  • 246

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการทำลายระบบนิเวศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง