DMCR NEWS

ทช. ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

  • 8 พ.ย. 2561
  • 192
ทช. ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุ ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง