DMCR NEWS

อทช. ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล

  • 8 พ.ย. 2561
  • 352
อทช. ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล คณะที่ 1 ด้านพิธีการและสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ในการนี้มีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล พร้อมทั้งเตรียมการด้านพิธีการ สถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้หน่วยงานได้ดำเนินการตามหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง