DMCR FACEBOOK

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

  • 19 ก.ย. 2557
  • 1,023
สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน
วันนี้ กรม ทช. อาสาไปดูผืนป่าชายเลนที่ขอคืนจากธรรมชาติ ณ ม.๖ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากพื้นที่กัดเซาะเวิ้งว้าง สู่พื้นดินและผืนป่า
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง