DMCR FACEBOOK

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

  • 22 ก.ย. 2557
  • 841
สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน
วันนี้ กรม ทช. พาไปดูอีกมุมของผืนป่าชายเลนที่ขอคืนจากธรรมชาติ ณ ม.๖ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากพื้นที่กัดเซาะจนเป็นทะเลเวิ้งว้าง กลับคืนสู่พื้นดินและผืนป่าภายใน ๔ ปี
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง