DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและจัดทำแบบสอบถามแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง โครงการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

  • 26 ธ.ค. 2561
  • 222

ดาวน์โหลด

ระนอง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง