DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและจัดทำแบบสอบถามแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 26 ธ.ค. 2561
  • 259

ดาวน์โหลด

ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและจัดทำแบบสอบถามแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง