DMCR INFOGRAPHIC

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย THAILAND COASTAL SPATIAL DATABASE SYSTEM หรือ TCS

  • 7 ม.ค. 2562
  • 966
ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย THAILAND COASTAL SPATIAL DATABASE SYSTEM หรือ TCS

กรม ทช. ขอพาเยี่ยมชม "ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย THAILAND COASTAL SPATIAL DATABASE SYSTEM หรือ TCS" ซึ่งเป็น 1 ในระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง การกัดเซาะ การเพิ่มพื้นที่แนวชายฝั่งได้แบบปีต่อปี ในแต่ละพื้นที่ ได้เพียงแค่ปลายนิ้ว

ดาวน์โหลด

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย THAILAND COASTAL SPATIAL DATABASE SYSTEM หรือ TCS.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45