DMCR FACEBOOK

ร่วมถ่ายทอดความรู้อนุรักษ์ สู่เยาวชนเพชรบุรี

  • 13 ม.ค. 2562
  • 265
ร่วมถ่ายทอดความรู้อนุรักษ์ สู่เยาวชนเพชรบุรี

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔ (เพชรบุรี) ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดฐานการเรียนรู้ “ นักพฤกษศาสตร์ตัวน้อย “ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน​ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีการให้ความรู้วิธีการเก็บรักษาและคงสภาพใบไม้แห้งพันธุ์ไม้ป่าชายหาด และให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ จากเด็กๆ เป็นจำนวนมาก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง