DMCR NEWS

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย

  • 13 ต.ค. 2557
  • 1,163
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย

                เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมกับมอบนโยบายเกี่ยวกับการรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งจะวางมาตรการกำหนดนวทางป้องกันการบุกรุก และการแก้ปัญหาสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะโลมา วาฬ และพะยูน ต้องเร่งนำมาตรการต่างๆ มาใช้ปกป้องสัตว์ทะเลเหล่านี้อย่างจริงจัง ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) ได้เดินชมนิทรรศการและผลงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งงานด้านอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก การดูแลผืนป่าชายเลน และการพัฒนาคุณภาพชุมชนชายฝั่งให้เป็นแนวร่วมด้านอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

                    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง