DMCR NEWS

อทช. ร่วมงานการนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ

  • 31 ม.ค. 2562
  • 266
อทช. ร่วมงานการนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 31 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้มี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรีนอก ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง