DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ (งานเก็บข้อมูลดิน น้ำ พืช และสัตว์) ท้องที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 12 ก.พ. 2562
  • 85

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบุคคลฯ งานเก็บข้อมูลดิน น้ำ พืช และสัตว์ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง