DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในอาชีพของครัวเรือนประมงพื้นบ้านรอบพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 ก.พ. 2562
  • 263

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง